ODSZKODOWANIA POWYPADKOWE- Z NAMI ZADBASZ O SWOJE PRAWA


Potrącenia pieszych:

10 letni chłopiec wbiega na jezdnie wprost pod nadjeżdżający pojazd. Policja uznaje, że wyłącznym winnym spowodowania wypadku jest 10 latek. Brak jest podstaw do ukarania kierowcy samochodu. Czy możemy pomóc?

TAK, zgodnie z obowiązującymi przepisami w przedmiotowym stanie faktycznym mamy do czynienia z zasadą ryzyka. Istotą zasady ryzyka jest przypisywanie z góry sprawcy odpowiedzialności za doznane przez poszkodowanego szkody. Uwolnić się od tej odpowiedzialności może on jedynie w trzech przypadkach, o ile jednak udowodni (ciężar dowodu spoczywa w tym wypadku na sprawcy), że szkoda nastąpiła na skutek : - siły wyższej; - wyłącznej winy poszkodowanego; - wyłącznej winy osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności. Pomimo, iż z przebiegu zdarzenia wynika, że Policja wyłączną winą obarczyła 10 latka to należy pamiętać, że poszkodowane osoby małoletnie, które nie ukończyły lat trzynastu nie ponoszą odpowiedzialności za wyrządzoną szkodą. Oznacza to, że kierujący pojazdem na podstawie przesłanki, która co do zasady zwalnia z odpowiedzialności (wyłącznej winy poszkodowanego) nie będzie mógł uwolnić się od odpowiedzialności. Oczywiście w przedmiotowej sprawie nastąpiło przyczynienie się 10 latka do powstania szkody, odszkodowanie może być więc zmniejszone na zasadzie art. 362 k.c. (przyczynienie poszkodowanego) w zależności od stopnia winy obu stron.

15 letni chłopiec wbiega na jezdnie wprost pod nadjeżdżający pojazd. Policja uznaje, że wyłącznym winnym spowodowania wypadku jest 15 latek. Brak jest podstaw do ukarania kierowcy samochodu. Czy możemy pomóc?

Niestety nie, mając na uwadze powyższe argumenty, Ubezpieczyciel odmówi uznania swojej odpowiedzialności i wypłaty odszkodowania powołując się na fakt, iż szkoda nastąpiła z wyłącznej winy Poszkodowanego 15 latka. Oczywiście analogicznie przedstawia się sprawa ze wszystkim poszkodowanymi pieszymi, którzy mają ukończone 13 lat i zostają uznani wyłącznymi winnymi zaistnienia zdarzenia.

Potrącenia pieszych będących pod wpływem alkoholu:

Poszkodowany będąc pod wpływem alkoholu przechodzi po pasach przez jezdnie, gdzie zostaje potrącony przez samochód. Ustalone zostało, iż kierowca nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze oraz nienależycie ją obserwował. Czy możemy pomóc?

TAK, sam fakt bycia pod wpływem alkoholu nie stanowi przesłanki do odmowy.

Poszkodowany będąc pod wpływem alkoholu wtargnął na pasy, w wyniku, czego został potrącony przez samochód. Ustalone zostało, iż kierowca jechał zgodnie z przepisami i nie miał możliwości uniknięcia wypadku. Czy możemy pomóc?

Niestety nie, Ubezpieczyciel odmówi uznania swojej odpowiedzialności i wypłaty odszkodowania powołując się na fakt, iż szkoda nastąpiła z wyłącznej winy Poszkodowanego pieszego.

Poszkodowany pasażer pojazdu:

Poszkodowany będąc pasażerem pojazdu A uczestniczy w wypadku drogowym spowodowanym przez kierowcę pojazdu B. Czy możemy pomóc?

TAK.

Poszkodowany będąc pasażerem pojazdu A uczestniczy w wypadku drogowym spowodowanym przez kierowcę pojazdu, w którym podróżuje. Czy możemy pomóc?

TAK.

Poszkodowany pasażer pojazdu znajdował się w stanie po spożyciu alkoholu:

Poszkodowany ( w stanie po spożyciu alkoholu) będąc pasażerem pojazdu A uczestniczy w wypadku drogowym spowodowanym przez kierowcę pojazdu B. Czy możemy pomóc?

Poszkodowany ( w stanie po spożyciu alkoholu) będąc pasażerem pojazdu A uczestniczy w wypadku drogowym spowodowanym przez kierowcę pojazdu, w którym podróżuje. Czy możemy pomóc?

TAK. W obu przypadkach.

Poszkodowany pasażer pojazdu – kierowca znajdował się w stanie po spożyciu alkoholu:

Poszkodowany będąc pasażerem pojazdu A uczestniczy w wypadku drogowym spowodowanym przez pijanego kierowcę pojazdu B. Czy możemy pomóc?

TAK.

Poszkodowany będąc pasażerem pojazdu A uczestniczy w wypadku drogowym spowodowanym przez pijanego kierowcę pojazdu, w którym podróżuje. Czy możemy pomóc?

TAK. W zależności od stanu faktycznego mogą jednak nastąpić przesłanki uzasadniające zastosowanie przyczynienia.

Poszkodowany pasażer pojazdu oraz kierowca będący sprawcą znajdowali się w stanie po spożyciu alkoholu: Poszkodowany pasażer (po spożyciu alkoholu) uczestniczy w wypadku drogowym spowodowanym przez pijanego kierowcę pojazdu, w którym podróżuje. Czy możemy pomóc?

TAK. W zależności od stanu faktycznego mogą jednak nastąpić przesłanki uzasadniające zastosowanie przyczynienia.

Kwestie przedawnienia:

W dniu 5 września 1997 r. miał miejsce wypadek drogowy. W 2001 roku sprawca został uznany za winnego zarzucanego mu czynu (z art. 177 § 1 i 2 Kodeksu karnego). Wymierzono mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono na okres 2 (dwóch) lat tytułem próby. Czy możemy pomóc osobom poszkodowanym w tym wypadku?

TAK. Przedmiotowe roszczenie nie przedawniło się do dnia 10 sierpnia 2007 r. (10 lat minęło we wrześniu 2007 r.) więc możemy pomóc poszkodowanym w tym zdarzeniu. Reasumując, roszczenia mogą składać osoby, które były poszkodowane po dniu 10 sierpnia 1997 r. Ich roszczenia nie przedawniły się bowiem do wejścia w życie nowych przepisów w przypadku szkód wynikających z przestępstwa.

W dniu 5 sierpnia 2002 r. miała miejsce kolizja drogowa. W 2002 roku sprawca został uznany za winnego zarzucanego mu czynu (z art. 86 § 1 kw). Skazano go na grzywnę. Czy możemy pomóc osobom poszkodowanym w tym wypadku?

Niestety nie. Przedmiotowe roszczenie uległo przedawnieniu.

W dniu 5 sierpnia 1997 r. miał miejsce wypadek drogowy. W 2001 roku sprawca został uznany za winnego zarzucanego mu czynu (z art. 177 § 1 i 2 Kodeksu karnego). Wymierzono mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono na okres 2 (dwóch) lat tytułem próby. Czy możemy pomóc osobom poszkodowanym w tym wypadku?

Niestety nie. Przedmiotowe roszczenie przedawniło się.

Nie ustalono sprawcy zdarzenia:

W dniu 25 grudnia 2007 r. miał miejsce wypadek drogowy. Sprawca zbiegł i nie udało się go ustalić. Czy możemy pomóc osobom poszkodowanym w tym wypadku?

TAK.

Sprawca wypadku nie miał wykupionego ubezpieczenia OC, bądź nie opłacił składki:

W dniu 25 stycznia 2010 r. miał miejsce wypadek drogowy. Sprawca nie miał wykupionego ubezpieczenia OC bądź nie opłacił składki. Czy możemy pomóc osobom poszkodowanym w tym wypadku? TAK.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego przeciwko podejrzanemu:

W dniu 30 grudnia 2002 r. miał miejsce wypadek drogowy. Sąd postępowanie karne przeciwko podejrzanemu o czyn z art. 177§ 1 Kodeksu karnego na podstawie art. 66 § 1 i 2 oraz art. 67 § 1 Kodeksu karnego warunkowo umorzył określając okres próby na 1 (jeden) rok. Czy możemy pomóc osobom poszkodowanym w tym wypadku? Czy sprawa się przedawniła?

TAK. Sprawa nie uległa przedawnieniu.

Umorzenie postępowania karnego w sprawie wypadku z powodu niewykrycia sprawcy:

W dniu 30 grudnia 2009 r. miał miejsce wypadek drogowy. Postępowanie umorzono z powodu niewykrycia sprawcy. Czy możemy pomóc osobom poszkodowanym w tym wypadku?

TAK.

Umorzenie śledztwa wobec śmierci sprawcy czynu:

W dniu 15 stycznia 2007 r. miał miejsce wypadek drogowy w wyniku, którego śmierć poniosła jedna osoba a kilka zostało rannych. Śledztwo umorzono wobec śmierci sprawcy czynu. Czy możemy pomóc osobom poszkodowanym w tym wypadku?

TAK.
Copyright Nazwa.pl

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0